Peter Pan ist wahrscheinlich durch Jäger erschossen worden! 

Peter Pan im Winter 2012

Peter Pan im Sommer 2011Peter Pan knapp 8 Kilo im Sommer 2010

Peter Pan 8 Monate alt

Peter Pan im neuen Zuhause

Peter Pan 12 Wochen alt

Peter Pan 11 Wochen alt

Peter Pan 10 Wochen alt

Peter Pan 9 Wochen alt

Peter Pan 7 Wochen alt

Peter Pan 6 Wochen alt

Peter Pan 5 Wochen alt

Peter Pan 4 Wochen alt

Peter Pan 18 Tage alt

Peter Pan 1 Tag alt